Kontakt

Tedex S.A.

01-360 Warszawa, 
ul. Człuchowska 68A
tel.: +48 22 717 56 00
fax.: +48 22 717 56 06
e-mail: info@tedex.pl
          

Oddział Piaseczno:


05-500 Stara Iwiczna, 
ul. Nowa 17
tel.: +48 22 717 56 00
fax.: +48 22 717 56 06


Współpraca handlowa:

Dyrektor Handlowy
Wojciech Jeleński
tel: +48 22 717 56 85 lub +48 22 717 56 67
fax: +48 22 717 56 86
e-mail: wojciech.jelenski@tedex.pl


Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403921, NIP 9441506727, REGON 351189439

Kapitał zakładowy: 3.250.000,00 zł w całości wpłacony.

Zadaj pytanie: